50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/22/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.целият град  
2.Паркът ей там ми харесва. 喜欢那个公园。 
3.човек трябва да работи 必 须 工 作 
4.Къде може да се купят пощенски марки?在哪里可 买到邮票? 
5.Искам да купя една книга.我想买一本 。 
6.днес следобед 天 下 午 
7.питам се защо我 扪 自 问 为 什 么 
8.три месеца / тримесечие 个 季 度 
9.Ще отидем ли в магазина?我们 百货商店吗? 
10.Ще Ви покажа.我跳给 看。 
11.топло ми е / горещо ми е 得 好 热 
12.Бих желал нещо по-евтино.我 想 便 宜 些 的 。 
13.Виждаш ли селото там?你看 那里的村庄了吗? 
14.Правилно! / Това е вярно!对 ! / 错 ! 
15.Случи се злополука.发生了一起 通事故。