50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/11/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмнено 疑 
2.13 [тринайсет]13 [十
3.Кога свършва туристическата обиколка?导游什么时 结束? 
4.31 [трийсет и едно]31 [三 一] 
5.Къде е тоалетната? 所 / 洗 手 间 在 哪 里 ? 
6.Ние търсим аптека.我们找一家药 。 
7.напред朝 前  
8.Трябва ми двойна стая.我需要一个 人间。 
9.почиствам打 扫 卫  
10.Филмът е съвсем нов. 是一部新电影。 
11.вероятно той днес няма да дойде他 今 天 多 半 不 来 
12.12 [дванайсет]12 [十
13.Автомобилните гуми са черни.车胎是黑 的。 
14.Долу е мазето.下面 地下室。 
15.Спoред мен това е грозно. 觉得这很丑。