50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


09/20/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?我能为您 什么吗? 
2.Искам да отида в оптичния магазин. 要去眼镜店。 
3.Разбирам! 白 了 ! 
4.Къде е банята? 池 ( 浴 室 ) 在 哪 里 ? 
5.Бих желал / желала менюто, моля.我要 一下菜单。 
6.Какво обичате? / Какво желаете?您 想 要 么 ? 
7.това е мило от твоя страна 谢 你 的 好 意 
8.Има ли спален вагон във влака?火车上有卧铺
9.слушам радио听 收 音  
10.Днес е вторник, 17 април.今 天 是 星 期 二 , 四 月 七 日 。 
11.Бих искал пълен пансион.我 想 膳 食 的 住 宿 。 
12.това е добра идея这 是 好 主 意 
13.от днес нататък 今 天 起 
14.Съвсем просто е. 很简单。 
15.не много