50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


08/08/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Može li se ovdje iznajmiti čamac?Est-ce peut louer un bateau ici?  
2.Vaš izgovor je sasvim dobar. prononciation est très bonne.  
3.malo strpljenjaun peu de  
4.Možete također uzeti tramvaj.Vous pouvez aussi prendre le .  
5.Januar, februar, mart,Janvier, février, ,  
6.Treba ti veliki kofer!Tu as d’une grande valise!  
7.Imati nastavu cours  
8.Gdje je zamak? est le château?  
9.Onaj vrt mi se sviđa. jardin me plaît.  
10.Odmah dolazim!J’arrive de suite!  
11.Trebam plan grada.J’ai besoin d’un de la ville.  
12.Ne zaboravi pasoš!N’oublie pas passeport!  
13.Htio / htjela bih da iznajmim auto.Je voudrais une voiture.  
14.Doktor dolazi odmah.Le docteur arriver.  
15.Da li je voda topla?Est-ce que l’eau est ?