50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


01/28/2022
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Koje boje je trešnja? Crvene.Jaki ma czereśnia? Czerwony.  
2.Da li je to direktan let? jest to lot bezpośredni?  
3.Kada polazi sljedeći voz za London? odjeżdża następny pociąg do Londynu?  
4.On čita. czyta.  
5.Ostanite na vezi!Proszę poczekać telefonie!  
6.on zna francuskion francuski  
7.Idemo li na bazen?Pójdziemy na ?  
8.Gdje ste osigurani? jest pan / pani ubezpieczony / ubezpieczona?  
9.voziti desno w prawo  
10.Koliko dugo se ovdje može parkirati?Jak długo można parkować?  
11.doći ću po tebe cię  
12.Ja tražim foto radnju.Szukam fotograficznego.  
13.Kako Vam se sviđa...?Jak Panu podoba ...?  
14.Samo razgledam. się rozglądam.  
15.Sobe nisu bile dovoljno očišćene.Pokoje sprzątnięte bardzo niedokładnie.