50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


02/06/2023
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Može li se iznajmiti oprema za ronjenje?Pode alugar-se o de mergulho?  
2.London je u Velikoj Britaniji.Londres na Grã-Bretanha.  
3.Prvo glavu.Primeiro a .  
4.Učite italijanski. aprendem italiano.  
5.Želite li još nešto? / Imate li još neku želju?O senhor deseja alguma coisa?  
6.Želite li to s krompirom? desejar com batatas?  
7.Imate li rezervni kanister?Você um galão?  
8.on neće slušatiele não ouvir  
9.pravi put zao caminho certo  
10.čistiti cipelelimpar / engraxar os  
11.Možete također jednostavno voziti za mnom.Você pode com o seu carro.  
12.blizu / sasvim u blizinimuito de / muito junto de  
13.Vozite se jednostavno do zadnje stanice.Vá simplesmente à ultima paragem.  
14.Kada polazi sljedeći voz za Pariz?Quando é sai o próximo comboio para Paris?  
15.Ja rado jedem paradajz.Eu gosto tomates.