50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/21/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jsme tady.Vi her.  
2.zezhora oven  
3.Už rok jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná.Jeg været arbejdsløs i et år.  
4.studuje v Berlíně studerer i Berlin  
5.On mluví anglicky. taler engelsk.  
6.Co je v televizi?Hvad er i fjernsynet?  
7.Kde jsou nosorožci? er næsehornene?  
8.Jsou ještě vstupenky do divadla? der stadig billetter til teatret?  
9.Jste z Asie?Kommer du fra ?  
10.prodávat se ziskem med fortjeneste  
11.brzy ránotidlig om  
12.velmi mnoho lidí mennesker  
13.Co dávají dnes v kině?Hvad der i biografen i aften?  
14.může být kan godt være  
15.Kdy přijede vlak do Amsterdamu? ankommer toget til Amsterdam?