50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


12/09/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jsme tady.Wir hier.  
2.zezhora oben  
3.Už rok jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná.Ich bin schon ein arbeitslos.  
4.studuje v Berlíněer studiert in  
5.On mluví anglicky. spricht Englisch.  
6.Co je v televizi?Was es im Fernsehen?  
7.Kde jsou nosorožci?Wo sind Nashörner?  
8.Jsou ještě vstupenky do divadla?Gibt es noch fürs Theater?  
9.Jste z Asie? Sie aus Asien?  
10.prodávat se ziskem Gewinn verkaufen  
11.brzy ráno frühen Morgen / frühmorgens  
12.velmi mnoho lidí viele Leute  
13.Co dávají dnes v kině?Was gibt es heute im Kino?  
14.může býtdas kann  
15.Kdy přijede vlak do Amsterdamu?Wann kommt der Zug Amsterdam an?