50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/24/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.celé městodie Stadt  
2.Tamten park se mi líbí. Park da gefällt mir.  
3.musí se pracovat / dělatman muss  
4.Kde je možné koupit známky?Wo es Briefmarken zu kaufen?  
5.Chci koupit nějakou knihu.Ich will Buch kaufen.  
6.dnes odpoledneheute  
7.ptám se sám sebe, proč / pokládám si otázku, pročich mich, warum  
8.čtvrt rokuein  
9.Jdeme do obchodního domu? wir in ein Kaufhaus?  
10.Ukážu vám to. zeige es Ihnen.  
11.je mi teplo / horkomir ist / heiß  
12.Chtěl bych raději něco levnějšího.Ich möchte etwas Billigeres.  
13.Vidíš tu vesnici?Siehst du dort Dorf?  
14.Správně! / To souhlasí! ! / Das stimmt!  
15.Stala se nehoda.Es ist ein Unfall .