50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


09/26/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Je tady možné rezervovat hotel?Kann man ein Hotelzimmer reservieren?  
2.Mám talíř. habe einen Teller.  
3.žena Frau  
4.Nehýbejte se!Bewegen sich nicht.  
5.Chtěl / chtěla bych zpáteční jízdenku do Kodaně.Ich möchte Rückfahrkarte nach Kopenhagen.  
6.Piju minerálku.Ich Mineralwasser.  
7.Pojď dolů! / Slez dolů!Komm !  
8.Vadí vám, že kouřím?Stört es Sie, ich rauche?  
9.šálek kávyeine Kaffee  
10.To nepřichází v úvahu!Das nicht in Frage!  
11.Čtu dopis.Ich lese einen .  
12.Odpovězte, prosím.Antworten Sie, .  
13.přijít příliš / moc brzozu früh  
14.stále větší / větší a větší größer  
15.Jací byli herci?Wie waren die ?