50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


02/08/2023
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Je tady možné rezervovat hotel?Can one reserve a room ?  
2.Mám talíř.I a plate.  
3.ženathe  
4.Nehýbejte se! move.  
5.Chtěl / chtěla bych zpáteční jízdenku do Kodaně.I''d like a ticket to Copenhagen.  
6.Piju minerálku.I drink water.  
7.Pojď dolů! / Slez dolů!Come !  
8.Vadí vám, že kouřím? it disturb you if I smoke?  
9.šálek kávya cup of  
10.To nepřichází v úvahu!That''s out of question!  
11.Čtu dopis.I a letter.  
12.Odpovězte, prosím. reply.  
13.přijít příliš / moc brzoto too early  
14.stále větší / větší a větší and bigger  
15.Jací byli herci? were the actors?