50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


12/09/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jak se Vám u nás líbí?How do you like it ?  
2.Otevřete tento balík. this package.  
3.To je moje kytara. is my guitar.  
4.koupat se / dát si koupelto have a  
5.Ovládá několik řečí. / Mluví několika jazyky.He several languages.  
6.na trhu the market  
7.v nociat  
8.Má ten vlak zpoždění?Is the train ?  
9.Je chladno. is cold.  
10.Chtěl / chtěla bych si ze svého účtu vybrat peníze.I want to withdraw money from my .  
11.mít horečku / teplotu have a temperature  
12.hrát si s míčemto ball  
13.mít návštěvu / hostyto have guests /  
14.Jedete nahoru vlekem?Do you take the ski lift to the ?  
15.přijde každým okamžikemhe'll be here any