50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/22/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.vzít si své lékyTomar su medicina / Tomar remedio  
2.Ty se učíš španělsky. español.  
3.Máš ručník?¿Tienes una ?  
4.Dnes máme čas.Hoy tiempo.  
5.Chodíte sem často?¿Viene (usted) mucho por ?  
6.to je od Vás velmi miléEs amable de su parte  
7.Ne, vůbec ne. , en absoluto.  
8.Sprcha nefunguje. ducha no funciona.  
9.právě jsem chtěl odejítEstaba a punto irme  
10.Je to místo volné?¿Está esta silla?  
11.kolikrát?¿ veces?  
12.jsem na řaděMe a mí  
13.Kde je kabina na převlékání?¿Dónde el vestuario?  
14.Červenec, srpen, září, , agosto, septiembre,  
15.vstoupil / vešel do pokoje / do místnosti(Él) entra en cuarto