50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/11/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.odnést dopis na poštu posti panema  
2.Jede ve člunu.Ta sõidab .  
3.na hladině vodyüleval peal  
4.Dají se tady půjčit lyže? siin saab suuski laenutada?  
5.za hodinutunni pärast  
6.To je ale vedro! alles kuumus!  
7.zastavit na červenoupunase korral peatuma  
8.38 [třicet osm]38 [kolmkümmend ]  
9.Dám Vám injekci. teen teile süsti.  
10.Nemám drobné.Mul ole peenraha.  
11.sklenička na víno  
12.Kde si mohu zatelefonovat?Kus ma saan?  
13.Vzbuďte / Probuďte mě v ... , prosím. äratage mind kell ...  
14.jako obvyklenagu  
15.Chtěl / chtěla bych si otevřít účet.Ma kontot avada.