50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


09/29/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jsme tady.Me täällä.  
2.zezhora  
3.Už rok jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná. ollut työttömänä jo vuoden.  
4.studuje v Berlíněhän Berliinissä  
5.On mluví anglicky. puhuu englantia.  
6.Co je v televizi?Mitä tulee?  
7.Kde jsou nosorožci?Missä ovat?  
8.Jsou ještě vstupenky do divadla? vielä lippuja teatteriin?  
9.Jste z Asie?Tuletteko ?  
10.prodávat se ziskemmyydä  
11.brzy ráno aamulla  
12.velmi mnoho lidíhyvin paljon  
13.Co dávají dnes v kině?Mitä pyörii tänä elokuvateatterissa?  
14.může býtvoi  
15.Kdy přijede vlak do Amsterdamu?Monelta saapuu Amsterdamiin?