50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


08/10/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Má muzeum ve čtvrtek otevřeno?Onko museo auki?  
2.Chci ke stánku koupit si noviny.Haluan mennä ostamaan lehden.  
3.Chci pokoj se sprchou.Haluaisin huoneen .  
4.To je výborné! / To je skvělé!Sehän on !  
5.Japonsko leží v Asii. sijaitsee Aasiassa.  
6.je přesně pět hodin on tasan viisi  
7.mít chuť... (inf.) / mít chuť na... (akk.)Huvittaa tehdä  
8.Oni se učí rusky. opiskelevat venäjää.  
9.Na rohu zahněte doleva.Menkää vasemmalle jälkeen.  
10.Dobré ráno! / Dobrý den!Hyvää ! Hyvää päivää!  
11.Sedmý den je neděle.Seitsemäs päivä sunnuntai.  
12.zlomit si nohuloukata / katkaista  
13.Jak dlouho trvá cesta do Berlína? kauan matka Berliiniin kestää?  
14.Prosím, dejte mi účet.Voisitteko antaa minulle , kiitos.  
15.mít vlastní autoomistaa auto