50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


09/29/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Půjčují se tady čluny?Est-ce peut louer un bateau ici?  
2.Vaše výslovnost je docela dobrá. prononciation est très bonne.  
3.trochu trpělivostiun peu de  
4.Můžete jet i tramvají.Vous pouvez aussi prendre le .  
5.Leden, únor, březen,Janvier, février, ,  
6.Potřebuješ velký kufr!Tu as d’une grande valise!  
7.mít vyučování cours  
8.Kde je zámek? est le château?  
9.Ta zahrada se mi líbí. jardin me plaît.  
10.Přijdu hned.J’arrive de suite!  
11.Potřebuji plán města.J’ai besoin d’un de la ville.  
12.Nezapomeň si pas!N’oublie pas passeport!  
13.Chtěl bych si pronajmout auto.Je voudrais une voiture.  
14.Pan doktor přijde hned.Le docteur arriver.  
15.Je ta voda teplá?Est-ce que l’eau est ?