50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


12/01/2022
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jakou barvu má třešeň? Červenou.Quelle est la couleur cerise ? Rouge.  
2.Je to přímý let?Est-ce c’est un vol direct?  
3.Kdy jede příští vlak do Londýna? part le prochain train pour Londres?  
4.Čte.Il .  
5.Počkejte u telefonu, prosím!Restez ligne! / Ne quittez pas!  
6.umí / mluví francouzskyIl parle .  
7.Jdeme na plovárnu?Si allions à la piscine?  
8.U které pojišťovny jste pojištěn / pojištěna? êtes-vous assuré(e)?  
9.jet vpravorouler / conduire droite  
10.Jak dlouho se tady smí parkovat?Combien de temps se garer ici?  
11.vyzvednu tě / stavím se pro tebeJe viendrai te chercher. / Je passerai prendre.  
12.Hledám foto-potřeby.Je cherche un magasin d’articles .  
13.Jak se Vám líbí ...?Comment ...?  
14.Jen se rozhlížím.Je regarde, .  
15.Pokoje byly špatně uklizeny. chambres étaient mal nettoyées.