50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/23/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.celé městotoute la  
2.Tamten park se mi líbí.Ce parc plaît.  
3.musí se pracovat / dělat faut travailler.  
4.Kde je možné koupit známky? acheter des timbres?  
5.Chci koupit nějakou knihu.Je veux un livre.  
6.dnes odpolednecet / après-midi  
7.ptám se sám sebe, proč / pokládám si otázku, pročje me pourquoi  
8.čtvrt rokutrois / un trimestre  
9.Jdeme do obchodního domu? nous allions dans le grand magasin?  
10.Ukážu vám to.Je vous .  
11.je mi teplo / horkoJ’ai .  
12.Chtěl bych raději něco levnějšího.Je voudrais quelque chose moins cher.  
13.Vidíš tu vesnici? le village?  
14.Správně! / To souhlasí!C’est cela ! / C’est ça!  
15.Stala se nehoda.Un accident produit.