50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


09/29/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Půjčují se tady čluny? itt egy csónakot kölcsönözni?  
2.Vaše výslovnost je docela dobrá.A egészen jó.  
3.trochu trpělivostiegy kis  
4.Můžete jet i tramvají.Villamossal mehet.  
5.Leden, únor, březen,Január, , március,  
6.Potřebuješ velký kufr!Szükséged van egy nagy !  
7.mít vyučováníórája  
8.Kde je zámek?Hol van a ?  
9.Ta zahrada se mi líbí.A ott tetszik nekem.  
10.Přijdu hned.Rögtön .  
11.Potřebuji plán města.Szükségem van várostérképre.  
12.Nezapomeň si pas!Ne felejtsd az útlevelet!  
13.Chtěl bych si pronajmout auto. kocsit szeretnék bérelni.  
14.Pan doktor přijde hned. orvos nemsokára jön.  
15.Je ta voda teplá?Meleg a ?