50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


12/01/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.jít domů  
2.Jak je veliký! / Jak je vysoký!Hogy nagy!  
3.první első  
4.Dobře, chci ten pokoj.Jó, kiveszem a .  
5.Musíš nám sbalit kufr! kell pakolnod a bőröndünket!  
6.Dnes se hraje dobrý film.Ma egy film lesz.  
7.Kdy jste se narodil?Mikor ?  
8.jsme na straně 5az 5. vagyunk  
9.dozadu  
10.Potřebuji odtahovou službu. van egy vontatóra.  
11.Máš také rád / ráda papriku? szívesen paprikát is?  
12.Kolik to stojí na letiště? kerül a repülőtérig?  
13.někdo / kdokoli  
14.číst noviny olvas  
15.Pátý den je pátek. ötödik nap a péntek.