50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


02/06/2023
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Vaše doklady, prosím.Kérem az !  
2.Ten film byl zajímavý.A film érdekes .  
3.Chtěl / chtěla bych jízdenku do Madridu.Szeretnék egy Madridba.  
4.Zítra je pondělí.Holnap hétfő .  
5.Stůl pro ... osob, prosím. egy asztalt ... személy számára.  
6.(za)volat policiia rendőrséget  
7.pokoje k pronajmutí / na pronájem kiadó  
8.na začátkuaz /kezdetben  
9.8 [osm]8 [ ]  
10.včera večertegnap  
11.být unavený  
12.Nech mě na pokoji! nyugton / békén!  
13.Nezajedeme do hor?Akarunk a hegyekbe menni? / Menjünk a ?  
14.Mám rád / ráda kukuřici.Szívesen kukoricát.  
15.sedm, osm, devět , nyolc, kilenc