50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/07/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.bez jediné pochyby / bez pochybminden kizáróan / kétségtelenül  
2.13 [třináct]13 [ ]  
3.Kdy končí ta prohlídka?Mikor ér a vezetés?  
4.31 [třicet jedna]31 [ ]  
5.Kde je záchod / toaleta?Hol a / a toilette?  
6.Hledáme lékárnu.Keresünk gyógyszertárat.  
7.dopředu  
8.Potřebuji dvoulůžkový pokoj.Szükségem van egy kétágyas .  
9.čistit / uklízet / takarít  
10.Je to úplně nový film.A film új.  
11.pravděpodobně dnes nepřijdevalószínűleg nem ma  
12.12 [dvanáct]12 [ ]  
13.Pneumatiky jsou černé.A feketék.  
14.Dole je sklep. van a pince.  
15.To je ošklivé.Ezt találom.