50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


01/27/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jsme tady.Noi siamo .  
2.zezhora  
3.Už rok jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná. disoccupato da un anno ormai.  
4.studuje v Berlíněstudia all'università di  
5.On mluví anglicky.Lui parla .  
6.Co je v televizi?Cosa c’è in ?  
7.Kde jsou nosorožci? sono i rinoceronti?  
8.Jsou ještě vstupenky do divadla?Ci sono ancora biglietti il teatro?  
9.Jste z Asie? dall’Asia?  
10.prodávat se ziskem con profitto  
11.brzy ráno prima mattina / all'alba  
12.velmi mnoho lidímoltissima  
13.Co dávají dnes v kině?Cosa c’è al cinema?  
14.může býtpuò darsi / essere  
15.Kdy přijede vlak do Amsterdamu?A che ora arriva il treno a ?