50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


12/04/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.jít domůandare a  
2.Jak je veliký! / Jak je vysoký!Che che è!  
3.prvníil / la prima  
4.Dobře, chci ten pokoj.Bene, la camera.  
5.Musíš nám sbalit kufr!Devi preparare le nostre !  
6.Dnes se hraje dobrý film.Oggi danno un bel .  
7.Kdy jste se narodil?Quando nato?  
8.jsme na straně 5 a pagina 5  
9.dozadu  
10.Potřebuji odtahovou službu.Ho bisogno di autosoccorso.  
11.Máš také rád / ráda papriku?Piacciono anche a i peperoni?  
12.Kolik to stojí na letiště?Quanto costa fino ?  
13.někdo / kdokoliqualcuno / persona qualunque  
14.číst novinyleggere giornale  
15.Pátý den je pátek. quinto giorno è il venerdì.