50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


08/01/2021
43
0
0:00 sec
Yes
Test 43      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Mrznu. freddo.  
2.na jařein  
3.On se učí německy.Lui il tedesco.  
4.stále ještě / pořád ještě / tutt'ora  
5.V pořádku!A posto! / bene!  
6.Spojené státy americkégli Stati  
7.Vedle domu jsou stromy.Vicino alla ci sono degli alberi.  
8.Mrzí mě to, ale už mám v plánu něco jiného. dispiace, ho già un altro impegno.  
9.Máte volné pokoje?Ha una camera ?  
10.Vyzvednu tě z kanceláře.Ti passo a in ufficio.  
11.Rád bych si zatelefonoval.Vorrei .  
12.Musí se platit vstup? deve pagare l’ingresso?  
13.Mohu to poslat letecky?Posso per posta aerea?  
14.čtvrtek giovedì  
15.stále se zlepšuje / (stále) lepší a lepšídi bene in meglio / sempre