50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/29/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Kdy budeme na hranici?国境にはいつ着き すか? 
2.5 [pět]5 [
3.Jak dlouho jste už nemocný?もうどのくらい病気なん すか。 
4.Je čtvrt na čtyři.今は三時十五 です。 
5.Kdy začíná představení? 演は何時ですか? 
6.Dejte mi, prosím, menší bankovky.小額 幣でお願いします。 
7.raději piji kávu私はコーヒーを飲むほうが きだ 
8.Kde je baterie? はどこですか? 
9.Chci si koupit noviny.新聞を買い いです。 
10.Potřebuji psací stůl a polici.机と棚 要ります。 
11.německá historie / dějiny Německaドイツ 歴史 
12.Tam je restaurace.あそ にレストランがあります。 
13.cítit se dobře 分がいい 
14.nezřídka しくない 
15.Kde jsou tučňáci?ペンギンはどこです ?