50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/25/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Musíte počkat.あなたは待たないと けません。 
2.ještě jednou / znovu 一度 /新しく 
3.V této zemi je příliš mnoho nezaměstnaných.この国は失業者が多す ます。 
4.Zavezte mě na tuto adresu.この住 までお願いします。 
5.Myslím, že toto je mé místo.それ 私の席だと思いますが。 
6.Hlavní města jsou velká a hlučná.首都は きくてうるさいです。 
7.Ukažte mi to, prosím, na mapě.地図の上で見せ ください。 
8.vydat se (na cestu)...は 発する 
9.v horách / na horách山脈  
10.odnést na poštu / poslat郵便 出す 
11.poslat pro doktora / lékaře医者を呼びにいかせ  
12.vyhrát sedm ku pěti 5で勝つ 
13.Kolik váží tento balík? の重さは? 
14.Pátý měsíc je květen.五番目の は五月です。 
15.matka母 / お さん