50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


09/26/2021
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Chci koupit ovoce a zeleninu.Ik groenten en fruit kopen.  
2.Kdy jede poslední metro?Wanneer gaat laatste metro?  
3.Vezměte, prosím, má zavazadla.Wilt u bagage aannemen?  
4.Který autobus jede do centra?Welke rijdt er naar het centrum?  
5.něco dobréhoiets  
6.vážná nehoda ernstig ongeluk  
7.(po) celý týdende hele week  
8.pít ze skleniceuit een glas  
9.třetíde / derde  
10.Chci průvodce, který mluví italsky. wil graag een gids die Italiaans spreekt.  
11.nahoru a dolůop neer  
12.odpoledne's  
13.Hledáme obchod se sportovními potřebami. zoeken een sportwinkel.  
14.To jsou žáci.Dat zijn de .  
15.nemám hladik heb honger