50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


08/16/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Kdy budeme na hranici?Wanneer zijn we bij de ?  
2.5 [pět]5 [ ]  
3.Jak dlouho jste už nemocný?Hoe lang bent u ziek?  
4.Je čtvrt na čtyři.Het is kwart over .  
5.Kdy začíná představení?Wanneer begint voorstelling?  
6.Dejte mi, prosím, menší bankovky.Kunt u mij kleine geven?  
7.raději piji kávuik drink koffie  
8.Kde je baterie?Waar zijn de ?  
9.Chci si koupit noviny.Ik een krant kopen.  
10.Potřebuji psací stůl a polici.Ik heb een en een plank nodig.  
11.německá historie / dějiny Německade Duitse  
12.Tam je restaurace.Daar is een .  
13.cítit se dobřezich voelen  
14.nezřídka zelden  
15.Kde jsou tučňáci?Waar zijn de ?