50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/10/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.odnést dopis na poštueen posten  
2.Jede ve člunu.Hij vaart met boot.  
3.na hladině vodyop het  
4.Dají se tady půjčit lyže?Kun je hier huren?  
5.za hodinuna een  
6.To je ale vedro!Wat hitte!  
7.zastavit na červenouvoor rood  
8.38 [třicet osm]38 [ ]  
9.Dám Vám injekci. geef u een injectie.  
10.Nemám drobné.Ik heb geen .  
11.sklenička na vínoeen  
12.Kde si mohu zatelefonovat?Waar ik telefoneren?  
13.Vzbuďte / Probuďte mě v ... , prosím. u mij om ... wekken?  
14.jako obvykle gewoonlijk  
15.Chtěl / chtěla bych si otevřít účet.Ik graag een rekening openen.