50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


12/02/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.vzít si své lékyzijn innemen  
2.Ty se učíš španělsky.Jij Spaans.  
3.Máš ručník?Heb een handdoek?  
4.Dnes máme čas. hebben we tijd.  
5.Chodíte sem často?Komt u hier?  
6.to je od Vás velmi milédat is erg vriendelijk van u / dat is aardig van u  
7.Ne, vůbec ne.Nee, niet.  
8.Sprcha nefunguje.De douche werkt .  
9.právě jsem chtěl odejítik wilde weggaan  
10.Je to místo volné?Is deze vrij?  
11.kolikrát? keer?  
12.jsem na řaděik ben de beurt / het is mijn beurt  
13.Kde je kabina na převlékání?Waar is kleedhokje?  
14.Červenec, srpen, září, , augustus, september,  
15.vstoupil / vešel do pokoje / do místnostihij de kamer in / hij komt de kamer binnen