50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


02/02/2023
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Musíte počkat.U moet wachten. / U zult moeten wachten.  
2.ještě jednou / znovunogmaals / nog keer  
3.V této zemi je příliš mnoho nezaměstnaných. zijn te vele werklozen in dit land.  
4.Zavezte mě na tuto adresu.Kunt u me naar dit brengen?  
5.Myslím, že toto je mé místo.Ik denk dat dat plaats is.  
6.Hlavní města jsou velká a hlučná.De hoofdsteden zijn groot en .  
7.Ukažte mi to, prosím, na mapě.Kunt u mij dat de kaart aanwijzen?  
8.vydat se (na cestu)op weg  
9.v horách / na horáchin gebergte  
10.odnést na poštu / poslatposten / op post doen  
11.poslat pro doktora / lékařede halen  
12.vyhrát sedm ku pěti 7-5 winnen  
13.Kolik váží tento balík?Hoe zwaar is pakket?  
14.Pátý měsíc je květen.De vijfde maand is .  
15.matkade