50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/26/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jsme tady.Vi her.  
2.zezhora  
3.Už rok jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná.Jeg har vært i ett år.  
4.studuje v BerlíněHan studerer i .  
5.On mluví anglicky. snakker engelsk.  
6.Co je v televizi? er det på TV?  
7.Kde jsou nosorožci? er neshornene?  
8.Jsou ještě vstupenky do divadla?Er det igjen til teateret?  
9.Jste z Asie? du fra Asia?  
10.prodávat se ziskemå selge med  
11.brzy ráno på morgenen  
12.velmi mnoho lidísvært mennesker  
13.Co dávají dnes v kině?Hva er det kino i kveld?  
14.může býtDet kan .  
15.Kdy přijede vlak do Amsterdamu?Når ankommer toget i ?