50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


09/26/2021
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Zapni rádio!Włącz !  
2.Chci pokoj s koupelnou.Chciałbym / Chciałabym z łazienką.  
3.Potřebuji pera a zvýrazňovače.Potrzebuję i flamastry.  
4.Můžete mi přinést trochu citronu?Proszę przynieść trochę cytryny.  
5.Zavolejte mi, prosím, taxi! zamówić mi taksówkę.  
6.Je slunečno. słonecznie.  
7.Dnes je horko. jest gorąco.  
8.Zůstaňe tři dny ležet (v posteli).Proszę leżeć trzy w łóżku.  
9.Jak se Vám daří? / Jak se máte?Jak się czuje?  
10.na špatné straněpo stronie  
11.Chci do supermarketu koupit si ovoce a zeleninu.Chcę iść supermarketu, kupić owoce i warzywa.  
12.něco jiného innego  
13.Přijďte zítra ke mně!Proszę przyjść do mnie !  
14.Chtěl / chtěla bych zeleninovou mísu.Chciałbym / Chciałabym jarzyn.  
15.Topení nefunguje. nie funkcjonuje.