50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


10/02/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Chtěl bych si umýt ruce. umyć ręce.  
2.v patnácti letech / ve věku 50 letw wieku pięćdziesięciu  
3.Jaké štěstí!Co szczęście!  
4.Já se učím anglicky.(Ja) Uczę się .  
5.Mám foťák. aparat fotograficzny.  
6.Piju čaj. herbatę.  
7.Dal / dala bych si čaj.Poproszę .  
8.Mám kiwi a meloun.Mam kiwi i .  
9.Kde je turistická informační kancelář? jest informacja turystyczna?  
10.Hledáme masnu / řeznictví.Szukamy mięsnego.  
11.vykonat návštěvu u někohoskładać komuś  
12.Mám rozečtenou tuto knihu. czytam tę książkę.  
13.Běžte do přístavu.Proszę pójść do . / Niech pan / pani idzie do portu.  
14.62 [šedesát dva]62 [ dwa]  
15.Osmý měsíc je srpen.Ósmy miesiąc sierpień.