50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


01/27/2023
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Kdy budeme na hranici?Quando é que chegamos à ?  
2.5 [pět]5 [ ]  
3.Jak dlouho jste už nemocný? tempo está doente?  
4.Je čtvrt na čtyři.São e um quarto / (Bras.:) São três e quinze.  
5.Kdy začíná představení? é que começa a sessão?  
6.Dejte mi, prosím, menší bankovky.Por dê-me notas pequenas.  
7.raději piji kávueu prefiro tomar  
8.Kde je baterie? é que estão as pilhas?  
9.Chci si koupit noviny.Eu comprar um jornal.  
10.Potřebuji psací stůl a polici.Eu preciso de secretária e de uma estante.  
11.německá historie / dějiny Německaa História  
12.Tam je restaurace.Ali há um .  
13.cítit se dobře bem  
14.nezřídkanão raras  
15.Kde jsou tučňáci?Onde é estão os pinguins?