50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


07/03/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.vzít si své lékytomar o remédio  
2.Ty se učíš španělsky.Tu espanhol.  
3.Máš ručník?Tens uma ?  
4.Dnes máme čas.Hoje tempo.  
5.Chodíte sem často? vir aqui muitas vezes?  
6.to je od Vás velmi miléisso muito amável / simpático da sua parte  
7.Ne, vůbec ne.Não, de modo .  
8.Sprcha nefunguje.O chuveiro funciona.  
9.právě jsem chtěl odejíteu estava mesmo de  
10.Je to místo volné?Este lugar livre?  
11.kolikrát?Quantas ?  
12.jsem na řaděé a minha  
13.Kde je kabina na převlékání? é que estão os balneários?  
14.Červenec, srpen, září, , agosto, setembro  
15.vstoupil / vešel do pokoje / do místnosti entra no quarto