50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/15/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Co pro Vás mohu udělat?Em que posso ser útil?  
2.Chci do optiky.Eu quero ir ao .  
3.Rozumím!Eu ! / Eu compreendo!  
4.Kde je koupelna?Onde é a casa de ? / (Bras.:) Onde é o banheiro?  
5.Přineste mi prosím jídelní lístek.A ementa, favor.  
6.Co si přejete?O que quer / ?  
7.to je od tebe hezkéé muito / simpático da sua parte  
8.Je v tom vlaku spací vůz?O comboio tem ?  
9.poslouchat rádioouvir  
10.Je úterý, 17. dubna.Hoje é , dezassete de Abril / (Bras.:) dezessete de abril.  
11.Chtěl bych plnou penzi.Eu queria completa.  
12.to je dobrý nápad é uma boa ideia  
13.ode dneška / od dnešního dnea de hoje  
14.To je úplně jednoduché.É muito .  
15.nemnohonão