50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


06/30/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Kdy budeme na hranici?Când la graniţă?  
2.5 [pět]5 [ ]  
3.Jak dlouho jste už nemocný?De cât timp bolnav?  
4.Je čtvrt na čtyři.Este trei si un .  
5.Kdy začíná představení?Când începe ?  
6.Dejte mi, prosím, menší bankovky. să-mi daţi bancnote mici.  
7.raději piji kávuîmi place mai să beau cafea  
8.Kde je baterie?Unde este o ?  
9.Chci si koupit noviny.Vreau să un ziar.  
10.Potřebuji psací stůl a polici. nevoie de un birou şi de un raft.  
11.německá historie / dějiny Německaistoria  
12.Tam je restaurace.Acolo un restaurant.  
13.cítit se dobřea se bine  
14.nezřídkanu  
15.Kde jsou tučňáci?Unde pinguinii?