50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/11/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.odnést dopis na poštua duce o scrisoare la  
2.Jede ve člunu.Merge barca.  
3.na hladině vody apei  
4.Dají se tady půjčit lyže?Se pot aici schiuri?  
5.za hodinudupă / peste o  
6.To je ale vedro! căldură!  
7.zastavit na červenouA opri la culoare / pe rosu.  
8.38 [třicet osm]38 [treizeci şi ]  
9.Dám Vám injekci.Vă fac o .  
10.Nemám drobné.Nu am mărunţi.  
11.sklenička na vínoun cu vin  
12.Kde si mohu zatelefonovat?De unde pot da un ?  
13.Vzbuďte / Probuďte mě v ... , prosím. , vă rog, la ora...  
14.jako obvykle de obicei  
15.Chtěl / chtěla bych si otevřít účet.Doresc să un cont.