50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/24/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Chtěl bych si umýt ruce.Мне хотелось бы руки.  
2.v patnácti letech / ve věku 50 letОколо пятидесяти / в возрасти пятидесяти лет  
3.Jaké štěstí!Что за счастье! Вот так !  
4.Já se učím anglicky. учу английский.  
5.Mám foťák. меня есть фотоаппарат.  
6.Piju čaj.Я пью .  
7.Dal / dala bych si čaj.Я хотел / хотела бы чашку чая.  
8.Mám kiwi a meloun.У меня есть киви дыня.  
9.Kde je turistická informační kancelář? тут туристическое бюро?  
10.Hledáme masnu / řeznictví.Мы мясной магазин.  
11.vykonat návštěvu u někoho кому-либо визит  
12.Mám rozečtenou tuto knihu. я читаю эту книгу.  
13.Běžte do přístavu.Сходите в .  
14.62 [šedesát dva]62 [шестьдесят ]  
15.Osmý měsíc je srpen. месяц - август.