50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/10/2021
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Má muzeum ve čtvrtek otevřeno?Är muséet öppet på ?  
2.Chci ke stánku koupit si noviny.Jag vill gå till kiosken, för att köpa en .  
3.Chci pokoj se sprchou. skulle vilja ha ett rum med dusch.  
4.To je výborné! / To je skvělé!Det ju härligt!  
5.Japonsko leží v Asii. ligger i Asien.  
6.je přesně pět hodinklockan är prick  
7.mít chuť... (inf.) / mít chuť na... (akk.) lust till  
8.Oni se učí rusky.De lär sig .  
9.Na rohu zahněte doleva. hörnet till vänster.  
10.Dobré ráno! / Dobrý den! morgon! Goddag!  
11.Sedmý den je neděle.Den dagen är söndag.  
12.zlomit si nohubryta (av sig)  
13.Jak dlouho trvá cesta do Berlína?Hur tid tar resan till Berlin?  
14.Prosím, dejte mi účet. mig ett kvitto, tack.  
15.mít vlastní autoha egen