50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


08/18/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.vzít si své lékyta sin / sina medikament  
2.Ty se učíš španělsky. lär dig spanska.  
3.Máš ručník?Har du en ?  
4.Dnes máme čas. har vi tid.  
5.Chodíte sem často?Är ni ofta ?  
6.to je od Vás velmi milédet är mycket av er  
7.Ne, vůbec ne.Nej, alls.  
8.Sprcha nefunguje. fungerar inte.  
9.právě jsem chtěl odejít skulle just gå  
10.Je to místo volné?Är den här platsen ?  
11.kolikrát? många gånger?  
12.jsem na řadědet är min  
13.Kde je kabina na převlékání? är omklädningshytterna?  
14.Červenec, srpen, září,Juli, augusti, ,  
15.vstoupil / vešel do pokoje / do místnosti kommer in i rummet