50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


10/16/2021
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jsme tady. buradayız.  
2.zezhora  
3.Už rok jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná.Bir yıldır .  
4.studuje v BerlíněBerlin’de öğrenim görüyor / Berlin’de araştırma yapıyor  
5.On mluví anglicky.O (erkek için) konuşuyor.  
6.Co je v televizi?Televizyonda var?  
7.Kde jsou nosorožci? nerede?  
8.Jsou ještě vstupenky do divadla?Tiyatro için daha var mı?  
9.Jste z Asie?Asya’dan mı ?  
10.prodávat se ziskemkârlı  
11.brzy ránosabah / sabahları erkenden  
12.velmi mnoho lidí çok/çoğu kimse  
13.Co dávají dnes v kině? bu akşam ne var?  
14.může být  
15.Kdy přijede vlak do Amsterdamu?Tren Amsterdam’a varıyor?