50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


02/07/2023
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Má muzeum ve čtvrtek otevřeno?Müze günleri açık mı?  
2.Chci ke stánku koupit si noviny. gazete satın almak için gazeteciye gitmek istiyorum.  
3.Chci pokoj se sprchou.Duşlu oda istiyorum.  
4.To je výborné! / To je skvělé!Harika! ! Şahane! Fevkalâde!  
5.Japonsko leží v Asii.Japonya .  
6.je přesně pět hodinsaat tam  
7.mít chuť... (inf.) / mít chuť na... (akk.)...e sevinmek / ...e heves  
8.Oni se učí rusky.Onlar Rusça .  
9.Na rohu zahněte doleva.Köşeden sola .  
10.Dobré ráno! / Dobrý den!İyi sabahlar!/Günaydın / İyi !  
11.Sedmý den je neděle.Yedinci gün .  
12.zlomit si nohubacağını  
13.Jak dlouho trvá cesta do Berlína?Berlin’e gidiş ne sürüyor?  
14.Prosím, dejte mi účet.Lütfen bir makbuz veriniz.  
15.mít vlastní auto arabası olmak