50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


12/01/2022
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jakou barvu má třešeň? Červenou.Kiraz ne ? Kırmızı.  
2.Je to přímý let?Bu aktarmasız bir uçuş ?  
3.Kdy jede příští vlak do Londýna?Londra’ya bir sonraki tren zaman kalkıyor?  
4.Čte.O (erkek) .  
5.Počkejte u telefonu, prosím!Hatta kalın! !  
6.umí / mluví francouzsky biliyor / Fransızcası var  
7.Jdeme na plovárnu?Yüzme gidelim mi?  
8.U které pojišťovny jste pojištěn / pojištěna? sigortalısınız?  
9.jet vpravo gitmek/sürmek  
10.Jak dlouho se tady smí parkovat?Burada ne kadar süreyle edilebilir?  
11.vyzvednu tě / stavím se pro tebe gelip alırım  
12.Hledám foto-potřeby.Bir fotoğrafçı .  
13.Jak se Vám líbí ...?...i musunuz?  
14.Jen se rozhlížím.Şöyle bir etrafıma .  
15.Pokoje byly špatně uklizeny.Odalar çok yetersiz şekilde .