50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


02/03/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jsme tady. 们在这里。 
2.zezhora  
3.Už rok jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná.我失 已经一年了。 
4.studuje v Berlíně 在 柏 林 上 大 学 
5.On mluví anglicky.他讲英 。 
6.Co je v televizi? 视上演什么? 
7.Kde jsou nosorožci?犀牛都 哪里? 
8.Jsou ještě vstupenky do divadla?剧院还有门 吗? 
9.Jste z Asie? 自亚洲吗? 
10.prodávat se ziskem卖 出 利 
11.brzy ráno  
12.velmi mnoho lidí许 多  
13.Co dávají dnes v kině?今晚电影院上演什 ? 
14.může být这 是 可 能 的 
15.Kdy přijede vlak do Amsterdamu?火车什么时 到达阿姆斯特丹?