50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


08/13/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Má muzeum ve čtvrtek otevřeno? 物馆星期四开放吗? 
2.Chci ke stánku koupit si noviny.我要 报刊亭去买报纸。 
3.Chci pokoj se sprchou. 需要一个带淋浴的房间。 
4.To je výborné! / To je skvělé! 好 了 ! 
5.Japonsko leží v Asii. 本位于亚洲。 
6.je přesně pět hodin现 在 五 点 正 
7.mít chuť... (inf.) / mít chuť na... (akk.)乐 /  
8.Oni se učí rusky.他们学习 语。 
9.Na rohu zahněte doleva. 拐角往左拐。 
10.Dobré ráno! / Dobrý den!早 上 好 ! / 好 ! 
11.Sedmý den je neděle.第七 是星期天。 
12.zlomit si nohu 腿 
13.Jak dlouho trvá cesta do Berlína?到柏 要行驶多久? 
14.Prosím, dejte mi účet.请您给我一 收据。 
15.mít vlastní auto有 自 己 的 车