50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


02/07/2023
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Kdy budeme na hranici?我们什么 候能到边境? 
2.5 [pět]5 [
3.Jak dlouho jste už nemocný?您 已 经 病 多 久 了 ? 
4.Je čtvrt na čtyři.现 在 是 三 一 刻 。 
5.Kdy začíná představení?什么时候 演? 
6.Dejte mi, prosím, menší bankovky.请您给 一些零钱。 
7.raději piji kávu我 更 喜 喝 咖 啡 
8.Kde je baterie?电池在哪 ? 
9.Chci si koupit noviny. 买份报纸。 
10.Potřebuji psací stůl a polici.我需要一个写字台和一 书架。 
11.německá historie / dějiny Německa 历 史 
12.Tam je restaurace.那边有一家饭 。 
13.cítit se dobře感 觉 好 
14.nezřídka并 不 见 
15.Kde jsou tučňáci? 鹅都在哪里?